Kalite Politikamız

KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI – GÜVENLİĞİ, SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKALARIMIZ

 

Politikamız

·         Kaliteli ve sağlıklı girdilerle, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli koşullarda, çalışan haklarına saygılı olarak, çevreyle barışık ve hijyenik koşullarda üretilmiş, müşteri ve yasal mevzuat şartlarını karşılayan kalite ve gıda güvenliğine uygun ürünlerimiz ve güvenilir hizmetlerimiz ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve müşteri – çalışan sağlığını ve çevreyi korumayı,

·         Faaliyetlerimizin iş sağlığı-güvenliği, çevre, gıda güvenliği ve kaliteye olan etkilerini kontrol etmeyi,

·         Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

iş stratejisinin, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü ve bu politika ile sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için kendimizi adadığımızı kamuoyuna duyururuz.

Yapacaklarımız

Çevre kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun çalışma ortamının sağlanması, kalite ve gıda güvenliğinin sağlanması için ürünlerimizi, süreçlerimizi, işlemlerimizi, altyapımızı, çalışanlarımızı ve çalışma ortamımızı sürekli iyileştiririz. Bu amaçla:

·         Çalışanların iş memnuniyeti ve yaşam kalitesini arttırmayı ve çalışma koşulları iyileştirmeyi hedefleriz.

·         İlgili tüm yasal düzenlemeleri karşılamayı taahhüt eder, uygun olduğu hallerde bunları da çevre – çalışan - müşteri yararına olacak şekilde aşarız

·         Olanaklarımız çerçevesinde en iyi teknolojiyi kullanırız.

·         Ekipman ve tesislerimizi verim bakım ilkeleri doğrultusunda sürekli verimli çalışır düzeyde tutarız.

·         Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde, taşeronlarımızda ve toplumumuzda kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve çalışan hakları bilincinin yerleşmesi için uğraş veririz.

·         İşimizle ilgili, tedarikçi, taşeron ve müşterilerimizden kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve çalışan hakları standartlara uymalarını bekleriz.

·         Tedarik, üretim ve tüketim zinciri boyunca kalite, gıda güvenliği, çevre koruma, iş sağlığı-güvenliği ve çalışan hakları ilgili bilgileri talep eder ve iletiriz.

·         Yatırım kararlarımızı alırken kalite, gıda güvenliği, çevre koruma, iş sağlığı-güvenliği ve çalışan hakları ilgili konuları ve etkilerini değerlendiririz.

·         Toprak, hava, su, gürültü kirliğini önlemek için atıkları uygulanabildiği her durumda ve işletmenin her yerinde asgari düzeye indirir ve atıksız süreçleri hedefleriz.

·         Doğal kaynak tüketimini azaltmak için tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirgemeyi hedefler, mümkün olduğunca yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir malzemeleri tercih ederiz.

·         Kimyasal kullanımı en az düzeye indirmeyi, mümkün olduğunda daha zararsız kimyasal kullanmayı veya kimyasal kullanımı tamamen bırakmayı hedefleriz.

Amaçlarımız

Entegre Yönetim Sistemi

·         Müşteri, çalışan, toplum memnuniyetini arttırmak

·         Karlılık oranını arttırmak

·         Rekabet gücünü arttırmak

·         İletişimi arttırmak ve kolaylaştırmak

·         Birlikte gelişme kültürü geliştirmek

·         Kurumsal ve teknolojik yenilikler yapmak

·         Süreçleri kademeli olarak birleştirmek

Kalite

·         Kötü kalite maliyetlerini (Fireleri, Fazla Mesaileri, Arızaları, Atıkları, Acil İşleri, Aşırı Harcamaları, Hataları, İadeleri, İş Kazaları, Şikayetleri, Beklemeleri) azaltmak

·         Maliyetleri düşürmek

Gıda Güvenliği

·         Gıda güvenliği şikayet, geri çekme, olay ve sapmalarını azaltmak

Çevre

·         Atıklarımızı, kimyasal tüketimini ve doğal kaynak tüketimini azaltmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İş kazalarını ve hastalıklarını önlemek